bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Ilio Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Ilio Mare - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

666лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1178лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2034лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3560лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2034лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2332лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
673лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
257лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро

Ilio Mare е един от най-добрите и луксозни хотели на остров Тасос и предлага изключително добро качество за цените си. Стилният и нов интериор, богатата зеленина около хотела, добре поддържаните градини, широкият пясъчен плаж и доброто разположение на спокойно място в близост до курорта Скала Принос правят Ilio Mare един от най-предпочитените хотели на Тасос. Хотелът разполага с DBL стандартни стаи, Suite апартаменти, 3 ресторанта - основен (където се сервира закуска и вечеря на блок маса), рибен ресторант и а-ла-карт ресторант. Също така има 3 бара (основен, бар на плажа и бар на басейна. Ilio Mare предлага още открит басейн, дестки басейн, детска стая за игра, фитнес зала, водни спортове, кино зала, диско клуб, конна езда, информационнен център, детска площадка, детска стая и др.

Местоположение на Ilio Mare, Остров Тасос

Хотел Ilio Mare е перфектно разположен на брега на морето, в периферията на курорта Скала Принос на западното крайбрежие на о. Тасос, на около 15 километра от град Тасос, където спират фериботите за остров Тасос.

Адрес: Dassilio Prinou 640 10, Скала Принос , Greece

Стаи и настаняване в Ilio Mare

Всички двойни стаи в Илио Маре хотел са снабдени с баня с душ кабина, балкон или тераса с чудесна гледка към градината или морето, мини бар, телевизор със сателитна антена, радио, климатик, сешоар и телефон. Апартаментите Suite са с голямо легло тип спалня, разгъваем диван в трапезарията, баня с вана, балкон или тераса, мини бар, телевизор със сателитна антена, климатик, радио, сешоар, телефон и сейф срещу депозит.

За децата

За децата хотел Ilio Mare предлага дестки басейн, детска стая за игра, детска площадка.

Плаж

Плажът е широк, пясъчен, чадъри и шезлонги са на разположение срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

833лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3449лв
11-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2378лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3478лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4109лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
656лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3018лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
473лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
563лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1166лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3560лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1683лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2825лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1798лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3051лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3797лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1166лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1666лв
4-9 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
514лв
11-15 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
375лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
849лв
31.05-03.06
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
999лв
15-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
833лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1666лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1798лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1999лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2719лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
980лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3424лв
1-6 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1293лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1264лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2260лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
757лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3018лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
656лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
563лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3332лв
12-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
666лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1999лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
841лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2019лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2332лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1999лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3296лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1883лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2543лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1790лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3170лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3551лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
862лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4794лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2587лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6404лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1088лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1306лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1509лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4794лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1523лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1509лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3861лв
26.08-06.09
1 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1999лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
833лв
30.08-04.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2289лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2167лв
9-19 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
899лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
375лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
281лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1359лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1428лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
563лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1132лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
938лв
5-10 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
378лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
473лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
188лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
862лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1883лв
12-17 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2825лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1010лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1333лв
20-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2332лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1178лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3296лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2019лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1166лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
999лв
25-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2332лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
833лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3051лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1507лв
28.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
999лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2034лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3560лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2354лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3560лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3051лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3096лв
2-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
833лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
666лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2014лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3152лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2895лв
7-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1411лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2612лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4109лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1509лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4841лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3449лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
862лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1088лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2075лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2155лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1509лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2176лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4483лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3842лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4788лв
14-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2391лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3912лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3051лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1552лв
4-14 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
666лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1427лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
642лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
385лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
816лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1292лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
656лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
656лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1313лв
29.05-05.06
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
14885лв
01.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3244лв
1-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1688лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4196лв
01.06-01.07
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1585лв
3-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1125лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1125лв
5-11 Юни
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2923лв
6-26 Юни
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2186лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1998лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2450лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1030лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3329лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1526лв
12-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1666лв
12-17 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1883лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2260лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1902лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2637лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
999лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2692лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3390лв
16-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2332лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2356лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1333лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2260лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1010лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1883лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1166лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2543лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1666лв
18-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3767лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3332лв
18-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1166лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1333лв
18-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4577лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
19870лв
18.06-25.07
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
833лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2332лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1883лв
19-24 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2998лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3560лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3365лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2637лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2356лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1166лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
833лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2332лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1999лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1427лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2260лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2665лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3296лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
20850лв
24.06-31.07
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1526лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3051лв
25.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3296лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1284лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1666лв
25-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1666лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
999лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2332лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1683лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2019лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
666лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2825лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1178лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3296лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1507лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3051лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3430лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2602лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3767лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1999лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3082лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2019лв
2-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3296лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3329лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1666лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2019лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2454лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
7681лв
04.07-10.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3821лв
5-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5525лв
5-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1048лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3786лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2521лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2210лв
7-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2145лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2652лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1195лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4441лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2275лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3449лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3551лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3018лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3551лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1078лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2536лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1724лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
507лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3551лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4841лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3586лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1293лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3170лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3805лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1509лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3170лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3842лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3047лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1523лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3018лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4311лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3047лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3047лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3424лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1293лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3018лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1509лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
6975лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6341лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5707лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3805лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5073лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1078лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4439лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3449лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1509лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2587лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3880лв
30.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3047лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1523лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3424лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2587лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1712лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4841лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1509лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4439лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4794лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2587лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
862лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1078лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2155лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2606лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1509лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
4109лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4794лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3449лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2176лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2612лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3018лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
4435лв
20-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1509лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4275лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2553лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2263лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3773лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1431лв
27-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
882лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2354лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1999лв
28.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1666лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3390лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2998лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2142лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3767лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
505лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1010лв
3-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1883лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
999лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3051лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2637лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2260лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
505лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3051лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
833лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
833лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3027лв
5-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2498лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
938лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
642лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
514лв
14-18 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
771лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1028лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
908лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
519лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2703лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
719лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
389лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1954лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
375лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
917лв
1-4 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
563лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
281лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
656лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
469лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1132лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
750лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
844лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
938лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1585лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1313лв
5-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1132лв
8-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
999лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3296лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
500лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1166лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2332лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1715лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1499лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
666лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1166лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
500лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
999лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
833лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1333лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4109лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2536лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
4439лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2536лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
2009лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1793лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1577лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1362лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1146лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
931лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
715лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2637лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
500лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4068лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1166лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1004лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
875лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
747лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
618лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
490лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
408лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
326лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
245лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ilio Mare, Ilio Mare thassos, Ilio Mare tasos, Ilio Mare skala prinos, Ilio Mare greece, Ilio Mare гърция, Ilio Mare тасос, Ilio Mare скала принос, Ilio Mare 2023, Ilio Mare цени, Ilio Mare мнения, Ilio Mare цени 2023, Ilio Mare лято 2023, Ilio Mare ранни записвания, Ilio Mare last minute, Ilio Mare hotel, Ilio Mare hotel thassos, Ilio Mare hotel tasos, Ilio Mare hotel skala prinos, Ilio Mare hotel greece, Ilio Mare hotel гърция, Ilio Mare hotel тасос, Ilio Mare hotel скала принос, Ilio Mare hotel 2023, Ilio Mare hotel цени, Ilio Mare hotel мнения, Ilio Mare hotel цени 2023, Ilio Mare hotel лято 2023, Ilio Mare hotel ранни записвания, Ilio Mare hotel last minute, илио маре, илио маре гърция, илио маре тасос, илио маре скала принос, илио маре цени, илио маре мнения, илио маре цени 2023, илио маре лято 2023, илио маре ранни записвания, хотел илио маре, хотел илио маре гърция, хотел илио маре тасос, хотел илио маре скала принос, хотел илио маре цени, хотел илио маре мнения, хотел илио маре цени 2023, хотел илио маре лято 2023, хотел илио маре ранни записвания

cache load